Tulevikumets OÜ

menu
  TULEVIKUMETS OÜ on 2005

TULEVIKUMETS OÜ on 2006. aastal asutatud Eesti erakapitalil põhinev metsandusettevõte.

 

Meie põhitegevus on metsamaade (ka raiutud) ost Kagu-Eestis ning soetatud metsade väärtuse tõstmine.Tegevuse eesmärgiks on hetkeseisus olevate puistute kujundamine heaperemehelike metsakasvatusviisidega kõrge väärtusega TULEVIKUMETSAKS.

 

Klientidele pakume konkurentsivõimelisi tehinguid metsamaadega ning hooldusraieteenust. Raiesmike taasmetsastamiseks istutame või külvame uue metsa vastavalt kasvukohale. Teeme ka metsakultuuride hooldust ja valgustusraiet noorendikes.

 

Firma tegevust korraldavad kõrgharidusega erialaspetsialistid. Ettevõtte tegevus juhindub heast metsamajandustavast.

 

Tulevikumets OÜ-le on omistatud säästva metsanduse sertifikaat - PEFC

Aadress: Horsa küla Rõuge vald Võrumaa 65517    Tel: 52 99841   E-post: aarne@tulevikumets.ee    

Zone Counter